Getuigenissen

Onze visie

Fotografie is een medium dat de laatste jaren een revolutie gekend heeft, zowel qua techniek als qua toegankelijkheid. Iedereen maakt voortdurend foto’s om ze vervolgens met iedereen te delen. Deze foto’s hebben echter een kort leven. ’s Anderendaags zijn ze weer verdwenen en vergeten.
Wanneer het er écht op aankomt, voor uzelf, uw familie alsook voor uw bedrijf, doe dan beroep op KEOON. Onze fotografie heeft een blijvende waarde die alleen maar toeneemt met het verstrijken van de tijd.
Toen Richard Branson’s huis afbrandde, vroeg men hem wat hij het meest miste. ‘Mijn foto’s,’ zei hij meteen. ‘Ze zijn uniek en onvervangbaar. Al de rest kan ik terugkopen.’

KEOON: Wij houden vast wat voorbijgaat!

Getuigenissen